Internet + Tel

ProviderDownloadUploadVolumePrijsActiveringUrl
EDPNET VDSL XS202onbeperkt€ 24,95€ 50 + modem apart betalenurl
EDPNET VDSL XL10020onbeperkt€ 34,95€ 50 + modem apart betalenurl
SCARLET504onbeperkt€ 39€ 50Klik hier
PROXIMUS1006onbeperkt€ 55€ 59Klik hier